הערכה ומדידה

80%

מהתלמידים חושבים שלילדים בכיתה אכפת יותר אחד מהשני בעקבות הסדנה

71%

מהתלמידים חושבים שיש פחות אלימות וירידות בכיתה/ ברשת בעקבות הסדנה

85%

מהמחנכות/ים ציינו כי בעקבות הסדנה, האווירה בכיתה השתפרה

71%

מהמורים/ות דיווחו שהשתלמות בשיטת מצמיחים תרמה להם במידה רבה לטיפול
באקלים החברתי בכיתה

כנס מצמיחים 2024
בנושא חרם

בציון 20 שנה למצמיחים

דילוג לתוכן