לתרומות




 

 

 

לתרומה באמצעות העברה בנקאית:
בנק: UBANK, מס’ הבנק: 26, סניף 288 ירושלים
מס’ חשבון: 419192 שם החשבון: עמותת מצמיחים

משלוח צ’ק:
אנא רשמו את הצ’ק לפקודת עמותת מצמיחים,
ושלחו ל: אימבר 24, ת.ד 3565 פתח תקווה 4951158

התרומות מאושרות לקבלת החזר מס ע”פ תקנה 46

 

 

נגישות