רחל בר מעוז, מנהלת ביה”ס נחשוני החולה, יסוד המעלה:

נגישות