רושדי חסון, מנהל ונוזהה קדורה, רכזת שכבה, אורט קופטאן חלבי, דליית אל-כרמל:

נגישות