קרן בצר, יו”ר הנהגת ההורים, ביה”ס תל נורדאו, תל אביב:

נגישות