ציפי אלבז, מנהלת תכניות חינוכיות, מנהל חינוך ירושלים:

נגישות