סדנאות לילדים ובני נוער

children_apart

 המחסור בכלים להתמודדות יעילה עם אלימות בקרב ילדים ובני נוער הוביל עד כה לייאוש, חרדה וחוסר אונים. בקרב מחנכים והורים גבר הצורך לתת לתופעת האלימות מענה חדשני שיהיה שונה בתכלית מכל הניסיונות עד כה אשר לא הצליחו להניב את הפירות המקווים.

  מרכז מצמיחים, עד לאחרונה מרכז sos אלימות, הינו מלכ”ר שהוקם ב-2004 לשם פיתוח ויישום אסטרטגיות וכלים מקצועיים ייחודיים להתמודדות הפרט והקבוצה עם אלימות. לצד תרגול הכלים המעשיים, פועל המרכז להקניית מיומנויות חברתיות-רגשיות, שיאפשרו לתלמידים להתמודד כיחידים וכקבוצה עם דינמיקות שליליות ולקדם אקלים חיובי. במקביל, חותר המרכז להשגת שינויי מדיניות והכשרת אנשי חינוך.

המרכז מבוסס בחלקו על מודל ”האקדמיה ללימודי אלימות” הפועל בגרמניה מזה כשני עשורים. האקדמיה מהווה ארגון גג המאגד בתי ספר, מרכזי נוער, משטרה קהילתית, גופים סוציאליים וגורמים ממשלתיים נוספים. תכניות ”האקדמיה ללימודי אלימות“ בגרמניה הותאמו לאקלים הבית-ספרי בארץ.

את הידע שנצבר בעשור האחרון מתעל המרכז לאקדמיה ולרשתות חינוך אותם הוא מכשיר בכלים שפיתח ואשר הוכחו כיעילים.

 

כיום מפעיל המרכז מאות סדנאות כיתתיות בשנה. אורך סדנה הוא 3 ימי לימוד מלאים. במהלך השנים האחרונות, זכה המרכז לעבוד עם למעלה מ-45,000 תלמידים וכאלף מורים. חלק משמעותי מהעבודה נעשה בפריפריה ובבתי ספר לנוער בסיכון. המרכז פועל בהצלחה עם בתי ספר יסודיים,
חטיבות ביניים וחטיבות עליונות; מבתי הספר המבוססים ועד לבתי ספר ייעודיים לנוער בסיכון; מצפון הארץ ועד דרומה.

פעילות המרכז מתבססת על משאבים מישראל ומחו”ל ועל שותפויות עם ארגונים בחברה האזרחית, באקדמיה וגופים נוספים.

מאז הקמתו זכה המרכז בהכרה ופרסים על חדשנותו. מבין מאות מועמדים, נבחר מרכז מצמיחים על ידי הקרן החדשה לישראל וקרן IVN כאחד הסטארט-אפים החברתיים המובילים.

בסקר שערך מכון המחקר “טלסקר” בקרב כ-100 מחנכות כחצי שנה לאחר תום סדנאות מצמיחים עלה כי:

ציון שביעות הרצון הכללית מהסדנאות הוא 8.5.
78% מהמחנכות מצהירות כי בעקבות הסדנה תלמידים מגלים יותר רגישות ואכפתיות כלפי חבריהם.
71% מהמחנכות מצהירות כי בעקבות הסדנה האווירה בכיתה השתפרה והיא כיום חיובית יותר.
63% מהמחנכות מציינות כי בעקבות הסדנה יש פחות ביטויי אלימות ותוקפנות בין תלמידים.
63% מהמחנכות מצהירות כי הסדנה תרמה לחיבור הרגשי שלהן לתלמידים.
63% מהמחנכות מציינות כי הסדנה נתנה להן כלים להתמודד עם מקרי אלימות ותוקפנות בכיתה.

ייחודיות התכנית

אנו מאמינים כי יש לחזק בקרב תלמידים את ההכרה כי בידיהם נמצאת היכולת להתמודד עם האלימות ויש לציידם בכלים אישיים וקבוצתיים

להתנגדות לא-אלימה לאלימות. לשם כך, אנו מכשירים ומדריכים את המורה כדמות המוביל/ה שינוי כיתתי, תוך שימוש בטכניקות ייעודיות לעבודה עם ‘הרוב הדומם’, התוקפנים וה”מקובלים”. בשל האמונה כי אין לראות בענישת התוקפן פתרון מרכזי לאלימות, אנו מעודדים התמקדות בחיזוק הכוחות החיובים במערכת ועידודם לשיתוף פעולה.

 • סדנת הבסיס:

 סדנת “מצמיחים” הפועלת ברחבי הארץ קרוב לעשור מהווה חלק ממודל מערכתי בית-ספרי.

הסדנה מורכבת משלושה ימים רצופים.

הסדנאות הכיתתיות בעלות אופי דינאמי, המורכבות מתרגילים חווייתיים. התרגילים מאפשרים לתלמידים הזדמנות אמיתית להציב סימני שאלה לגבי האופן בו מתנהלים חייהם כיום בכיתה ובבית הספר, ולגבי אופן התמודדותם עם אלימות חברתית לסוגיה.

 • מטרות הסדנה הכיתתית:

  הקניית כלים ותרגול טכניקות להתמודדות בלתי-אלימה עם סיטואציות של עימות בחיי היום-יום, כגון: הצקה מילולית ופיזית, השפלה, איומים, שמועות, סחיטה, גניבות, אלימות מינית וחרם.

טיפוח תחושת שייכות של כלל חברי הכיתה והפחתת תחושת הניכור. העצמת תלמידים על ידי זיהוי מקורות הכוח שלהם ושל חבריהם, תוך הכרה ביכולתם לממש שינוי אישי וקבוצתי. הכשרה מעשית של מחנכ/ת הכיתה באמצעות הדגמת יישום הכלים ויעילותם בהשגת שינוי בכיתה.

בשנים האחרונות פיתח מרכז מצמיחים את חזון “כיתה מצמיחה” ואת מודל “תלמידים מצמיחים”. המודל נועד להוות תמריץ לזניחת השימוש בתוקפנות ככלי לשיפור מעמד חברתי (מקובלות) ולהחליפו בהעצמה והעלאת הפופולאריות של תלמידים התורמים לרווחה הנפשית של כלל תלמידי הכיתה והצגתם כדמות לחיקוי מקרב קבוצת השווים. במסגרת המודל, פותחו גם יחידות עבודה עם “נבחרת מצמיחים” ומודל שיתוף בין הורים לילדים – “הורים מצמיחים”.

לצפייה בסדר יום לדוגמה

מניתוח משובים של למעלה מ- 1,000 תלמידים מכל המגזרים עולה כי:

ציון שביעות הרצון הכללית מהסדנה הוא 7.1.
73% מהתלמידים מציינים כי היום הם נחמדים יותר כלפי תלמידים בכיתה.
64% מהתלמידים מצהירים כי הם מרגישים שייכים יותר לכיתה.
53% מהתלמידים מציינים כי בעקבות הסדנה פחתו מקרי האלימות הפיזיים והמילוליים בכיתה.
55% מהתלמידים מציינים שבעקבות הסדנה האווירה חיובית וכיפית יותר.

הפעילות הכיתתית היא ליבת הפעילות במודל העבודה המערכתי אשר כולל:

 • סדנת הכשרה מקדימה לסגל בית הספר בכלי המרכז, הכשרה פרטנית למורות שבכיתתן תעבור הסדנה.

 • הערכה ומדידה של תהליך הסדנאות בבית הספר ע”י העברת שאלונים לתלמידים ולצוות החינוכי לפני ואחרי הסדנאות.

 • סדנת בסיס הנערכת במשך 3 ימי לימודים מלאים רצופים עם מחנך/מחנכת.

 •  שיחת סיכום עם מחנכי הכיתות בהן נערכו הסדנאות.

 • ליווי וייעוץ שוטף לסגל בית הספר לאורך השנה.

 • אפשרות לשילוב קורס גמול השתלמות בית ספרי.

 • שילוב הורים בתהליך באמצעות מפגשי הדרכה, פעילויות משותפות של הורים ותלמידים והרצאות.

לצפיה במהות ומבנה העבודה

 •  

   בתום סדנת הבסיס מומלץ להמשיך את התהליך בסדנאות ההמשך שלנו:

 • סדנת המשך – סדנה חד יומית שממשיכה את התהליך שהחל בסדנת הבסיס.

 • “הורים-ילדים מצמיחים” – פעילות משותפת לתלמידים והוריהם.

 • “נבחרת מצמיחים” – עבודה שכבתית מול נציגים מכל כיתה, אשר נבחרו על ידי חבריהם כמצמיחים, פועלים לשינוי אקלים שכבתי.

 • “לבד מול כולם” – סדנה ממוקדת להתמודדות כיתתית עם חרם ודחייה חברתית.

 • אלימות וירטואלית – סדנה קצרה וממוקדת לכל הגילאים.

 • הרצאות למורים / הורים: “אלימות וירטואלית”, “ממודל פופולאריות ותוקפנות לתלמידים מצמיחים”.

 • השתלמויות מורים: בית ספריות או השתלמויות עירוניות במרכזי פסג”ה.

 • סדנת הורים: סדנה חד-פעמית בת 3 שעות כתהליך מקדים להיכרות ושיפור השפעת התהליך.

שילוב מורים והורים מבטיח כי השינוי שהושג בסדנאות הכיתתיות ישמר לאורך זמן.

סוגית האלימות הבית ספרית מהווה אתגר המחייב להעמיד בידי המורים כלים מעשיים להתמודדות עם אלימות, במטרה למגרה בטווח הארוך. מרכז מצמיחים מקיים השתלמויות להכשרת מורים בהן ניתנים למורים כלים להתמודדות לא-אלימה עם אלימות. ההשתלמות בית ספרית נערכת לכלל סגל ההוראה, צוות התמיכה וההנהלה. יתרונותיה של ההשתלמות ביצירת חוויה משותפת ומגבשת, אפשרות ליישום הכלים שנרכשו תוך בקרה, ניתוח ומשוב בזמן אמת.

סדנאות והרצאות להורים:

הרצאות וסדנאות במגוון נושאים רלוונטיים: פופולאריות ותוקפנות, אלימות וירטואלית, כיצד לקדם סביבת חברים מצמיחה וסדנאות מלוות להורים מבתי ספר אשר עוברים את התוכנית.

 

 להזמנת סדנאות ופרטים נוספים. טלפון: 03-6820646 דוא”ל: office@soscenter.org.il

למידע על הרצאות להורים

למידע על הרצאות למורים

לצפייה בהמלצות של מרכז מצמיחים

לעלון מרכז מצמיחים בערבית

 

נגישות