מיטל בנטוב, מנהלת בית רות, בית חם לנערות בסיכון:

נגישות