לימור אגוזי, יועצת בתיכון עירוני ג’ ע”ש זלמן ארן, חיפה:

נגישות