ילדי נבחרת המצמיחים העירונית, שכבה ט’, קריית מוצקין:

נגישות