הללה לבנדובסקי, מחנכת בתיכון מקצועי, אזור הצפון:

נגישות