דוקטור נעמי יוספברג לפילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של החינוך, סמינר הקיבוצים:

נגישות