רבקה גינצבורג, מנהלת חט”ב עירוני ג’ ע”ש זלמן ארן, חיפה:

נגישות