אילנה בן ארי, רכזת תכניות, האגף לחינוך על יסודי, מנהל חינוך ירושלים:

נגישות